Korkalon osakaskunta

IMG 4353

  

Yhteiset vesialueet: Kiinteistötunnus 698-401-876-1

Korkalon kylän tilojen RN:o 1-65 kiinteistöille yhteisesti kuuluvat kalavedet ja maa-alueet. Kalavedet sijaitsee Kemi- ja Ounasjoessa, näihin laskevissa sivujoissa sekä järvissä, jotka isossajaossa jätettiin kylän kiinteistöille yhteisesti kuuluvaksi vesialueiksi ja on pinta-alaltaan 4 044 ha. Vesialueet: Valajaskoski 410 ha, Ounas-Korkalo 420 ha, Korkalonvirta 556 ha, Lieteväylä 18 ha, Ounaskoski 208 ha, Vesi-Salmijärvi 58 ha ja järvet ja lammet 2 374 ha. Kiinteistöjen yhteenlaskettu vesialueosuusluku on 15,5417 ja kokonaispyydysyksikkö määrä 10 000 py. 

Osakaskunnan tehtävänä on järjestää alueillaan kalastuksenharjoittaminen siten, että pyritään mahdollisimman suureen pysyvään tuottavuuteen. Erityisesti on pidettävä huolta siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat, sekä huolehdittava kalakannan hoidosta ja lisäämisestä.

Yhteiset maa-alueet: Kiinteistötunnus 698-401-878-1 ja 698-401-878-46

Korkalon jakokunnan osakkaille kuuluvien yhteisten alueiden osakasluettelot on vahvistettu Lapin maanmittaustoimiston toimituksessa 11.11.2011. Jakokunnan ohjesääntö on hyväksytty 28.12.1966 ja vahvistettu 9.2.1967. Sääntöjä on muutettu yhteisaluelain mukaan 15.9.1994. Yhteisten alueiden ja niiden tuoton hallinnointia hoitaa osakasten kokouksen valvonnan alaisena johtokunta, johon kuuluu kuusi osakasten kokouksen jakokunnan osakkaista valitsemaa jäsentä. Hallinnointia on hoitanut yhteisen vesialueen osakaskunnan hoitokunta jako- ja osakaskunnan kokousten päätösten mukaan.

Rovaniemen ja Korkalon osakaskuntien yhtenäislupa-alueen viehekalastusluvan voit ostaa:

www.kalastuskortti.com